VTT sang SRT

Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Công cụ Chuyển đổi VTT sang SRT là một giải pháp hiệu quả, dễ sử dụng để chuyển đổi các tệp VTT của bạn sang định dạng phụ đề SRT được hỗ trợ rộng rãi, công cụ này cho phép bạn thực hiện chuyển đổi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Hơn nữa, nó hoạt động ở phía máy khách, đảm bảo các tệp của bạn vẫn an toàn và riêng tư trong quá trình chuyển đổi.

Hướng dẫn từng bước để Chuyển đổi VTT sang SRT:

  1. Tải lên Tệp VTT của Bạn: Nhấp vào nút "Chọn Tệp" để duyệt và chọn tệp VTT mà bạn muốn chuyển đổi. Thay vào đó, bạn có thể kéo và thả tệp VTT vào khu vực được chỉ định.
  2. Bắt đầu Quá trình Chuyển đổi: Sau khi tải lên tệp VTT, nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Công cụ sẽ nhanh chóng phân tích và chuyển đổi tệp VTT sang định dạng SRT.
  3. Tải xuống Tệp SRT: Một nút "Tải xuống" sẽ xuất hiện sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Nhấp vào đó để lưu tệp SRT đã chuyển đổi vào thiết bị của bạn.
  4. Kiểm tra Kết quả: Mở tệp SRT đã tải xuống bằng trình phát phương tiện hoặc trình chỉnh sửa phụ đề tương thích để đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi thành công và phụ đề được hiển thị chính xác.
  5. Lặp lại Quá trình (Tùy chọn): Nếu bạn cần chuyển đổi thêm các tệp VTT sang định dạng SRT, nhấp vào nút "Đặt lại" hoặc làm mới trang để xóa tệp đã tải lên và bắt đầu quá trình lại với một tệp VTT mới.
Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.