Làm rối Javascript

JavaScript Obfuscator là một công cụ trực tuyến giúp bạn bảo vệ mã JavaScript của mình bằng cách làm cho nó khó đọc, hiểu và đảo ngược hơn. Công cụ làm rối mã hoạt động bằng cách chuyển đổi mã gốc của bạn thành một phiên bản tương đương nhưng khó hiểu hơn, sử dụng các kỹ thuật như làm rối tên biến và tên hàm, mã hóa chuỗi, và làm phẳng luồng điều khiển. Điều này giúp bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn và tăng cường bảo mật cho mã của bạn.

Cách sử dụng:

  1. Sao chép mã JavaScript gốc của bạn và dán nó vào ô nhập liệu được cung cấp trên trang.
  2. Cấu hình các thiết lập làm rối mã theo nhu cầu của bạn. Những tùy chọn này có thể bao gồm các tùy chọn cho việc làm rối tên biến, mã hóa chuỗi, làm phẳng luồng điều khiển, và các kỹ thuật khác. Bạn có thể chọn mức độ làm rối mã dựa trên sự cân nhắc giữa bảo vệ mã và hiệu suất.
  3. Nhấn nút "Làm Rối Mã" để xử lý mã của bạn. Công cụ sẽ áp dụng các kỹ thuật làm rối mã được chọn lên mã JavaScript của bạn.
  4. Một khi quá trình làm rối mã hoàn tất, mã đã được làm rối sẽ được hiển thị trong một ô đầu ra trên trang. Bạn giờ có thể sao chép mã này và thay thế mã gốc của mình trong các tệp HTML, CSS, hoặc JavaScript.
  5. Kiểm tra ứng dụng web của bạn để đảm bảo rằng mã đã làm rối vẫn hoạt động như mong đợi. Việc xác minh rằng quá trình làm rối mã không gây ra bất kỳ lỗi hoặc tác dụng phụ không mong muốn nào là cực kỳ quan trọng.

Bằng cách sử dụng JavaScript Obfuscator của Tolz.io, bạn có thể tăng cường bảo mật cho mã của mình và bảo vệ tài sản trí tuệ mà không làm giảm chức năng.

Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.